Gullfaxe

Gullfaxe

Gullfaxe – vem är då detta som omnämns i vårt bolagsnamn? Jo, vi ville hitta någon slags symbol för vårt intresse för och delägande i kallblodstravare. Vi siktade in oss på en mytologisk häst som skulle kunna tänkas vara lämplig. Sedan ville vi ju förstås också att själva namnet på denna mytiska häst skulle stämma överens med namnprofilen för kallblod.

Efter många om och men fann vi inom den nordiska mytologin jätten Hrungners häst – Gullfaxe. Själva namnet betyder guldman och han benämns i vissa fall också som Guldmane. Liksom Odens kanske mer kände, åttahovade häst Sleipner var Gullfaxe enligt myten riktigt snabb och kunde ta sig fram på både land, i vatten samt i luften.

Hrungner menade på att hans häst var snabbast i världen. Därför ingick han ett vad med Oden om en kappritt mot Sleipner, där förloraren skulle bli av med sitt huvud. Sleipner och Oden avgick med segern, men ritten hade gått så snabbt och långt att de hamnat i Asgård. Eftersom Oden imponerats djupt av sin motståndares häst bjöd han in jätten på middag. Hrungner förolämpade dock allt och alla men speciellt Tor som han skapade en djup fiendskap med.

Oden ville inte veta av några slagsmål i Asgård utan hänvisade de två kombattanterna till Jotunheims utmarker. Jätten kunde sedermera besegras av Tor men när han stupade föll han över Tor som klämdes fast. Tor fick då tillkalla hjälp från sin tre dagar gamle son Magne, vars mamma var jättinnan Järnsaxa. Trots sin ringa ålder slängde Magne undan jättens ben och kunde befria Tor från sin belägenhet. Tors tacksamhet visste inga gränser och som tack erhöll Magne den nu ägarlösa Gullfaxe.

Denna gest blev dock inte helt populär hos Oden som gärna velat behålla hästen för egen räkning. Detta är alltså i korthet historien bakom vår symbolhäst i vårt bolagsnamn.